Privacy verklaring - SekZo

Ga naar de inhoud
Sekzo | Geeft je energieGeeft je energie!P R I V A C Y


SekZo | Geeft je energie!

SekZo | Geeft je energie!, gevestigd aan Berkel in Rodenrijs
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.sekzo.nl/
info@sekzo.nl

+31 6 - 50 43 71 62

Voor  een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke  plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat  aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de  behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw  behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw toestemming, heb  opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U  mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en  medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot  uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot  de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht  (beroepsgeheim).
Ik  ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het  cliĆ«ntendossier. Deze termijn is 5 jaar. Over ieder ander gebruik van  uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw  toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om  andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is  afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt  alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie en het opstellen van de factuur.
Terug naar de inhoud